Євробачення-2022: де дивитися, сценічні костюми і плани в Турині — підсумки пресконференції

Євробачення-2022: де дивитися, сценічні костюми і плани в Турині — підсумки пресконференції

28 кві. 2022

Участь у пісенному конкурсі Євробачення-2022 є важливим кроком для України під час війни. 

Про це заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький 28 квітня під час пресконференції представників Суспільного Мовлення, «Friends Production» та гурту «Kalush Orchestra» у медіацентрі «Україна» у Львові. 

«Ми вважаємо, що представлення України на Євробаченні є важливою участю країни у європейському житті. Це також наше представлення. І гурт, який представляє країну, теж виконує важливу місію щодо популяризації України. Тож я сподіваюся, що вони таки виграють», — сказав голова правління Суспільного. 

Окремо Микола Чернотицький зауважив, що у відповідь на заклик Суспільного Мовлення росію виключили зі складу учасників Євробачення. 

Також голова правління Суспільного розповів, що конкурс транслюватиметься онлайн на телеканалі UA: КУЛЬТУРА та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення. 

«Цього року конкурс Євробачення-2022 транслюватиметься онлайн на телеканалі UA: КУЛЬТУРА та на діджитал-платформах. Півфінали й фінал — точно на UA: КУЛЬТУРА. Стосовно фіналу у нас є дискусія з іншими медіагрупами, можливо, йому буде присвячена частина марафону. Поки що рішення не ухвалене», — сказав Микола Чернотицький

Лідер гурту «Kalush Orchestra» Олег Псюк розкрив деталі сценічних костюмів учасників гурту на Євробаченні-2022. 

«Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка також буде. Костюми будуть відрізнятися на 50%», — поділився Олег Псюк.

Голова української делегації Оксана Скибінська також розповіла про підготовку до пісенного конкурсу та заходи, які відбуватимуться впродовж двох тижнів до Євробачення. 

«У нас вже заплановано щонайменше дві пресконференції у Турині, 30 квітня і 4 травня, перед першим півфіналом. Далі будуть конференції після першого півфіналу та після великого фіналу 14 травня», — розповіла Скибінська.

Олексій Жембровський, режисер-постановник виступу України на Євробаченні (компанія «Friends Production»), розповів про те, як була вирішена дилема Євробачення щодо донесення політичного меседжу на конкурсі, що декларує поппозицію поза політикою.  

«У діалозі з EBU з цим питанням ми зіткнулися кілька разів ще на етапі розробки номера, і вже кілька разів його переробили, обходячи протокольні моменти. Тому це питання вже вирішене і візуально виглядатиме достойно. Для режисера в першу чергу важливо не тільки візуалізувати твір, а й передати його енергію. Найкраще для нас — сила духу наших хлопців і сила енергії рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, якими ми користуємось, будуть сфокусовані саме на цьому. У центрі уваги буде, звичайно, артист, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі», — поділився Жембровський.  

Відразу після пресконференції українська делегація вирушила до Турина. Для цієї поїздки Суспільне Мовлення отримало від державних органів спеціальний дозвіл на виїзд за кордон.

Читайте також: Олег Псюк підбив підсумки промотуру до Євробачення-2022 в інтерв’ю UA: КУЛЬТУРА

Уже 10 травня у першому півфіналі гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania» виступатиме під номером 6

Зазначимо, що Kalush Orchestra нещодавно повернулися з промотуру до Євробачення-2022. Вони відвідали Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу, де збирали кошти на допомогу Україні. Одразу після повернення в Україну музиканти поїхали в Ірпінь, де дали концерт просто неба. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2022» в Італії. Цьогоріч у пісенному конкурсі візьмуть участь 40 країн.

 

Eurovision Song Contest 2022: where to watch, stage costumes and plans in Turin — the results of the press conference

Participation in the Eurovision Song Contest 2022 is an important step for Ukraine during the war.

This was stated by the Head of the Managing Board of UA: PBC Mykola Chernotytskyi on 28 April during a press conference of representatives of the Public Broadcaster, Friends Production and Kalush Orchestra at the Ukraine Media Center in Lviv.

"We believe that Ukraine’s representation at Eurovision is an important part of the country’s participation in European life. It is also our representation. The band representing the country also has an important mission to promote Ukraine. That’s why I hope that they will win," the Head of the Managing Board of UA: PBC said.

Separately, Mykola Chernotytskyi noted that in response to the call of the Public Broadcaster, Russia was expelled from the Eurovision Song Contest.

Mykola Chernotytskyi also said that the contest will be broadcast online on the UA: KULTURA TV channel and on the digital platforms of the Public Broadcaster.

"This year, the Eurovision Song Contest 2022 will be broadcast online on UA: KULTURA TV channel and on digital platforms. Semifinals and finals will be definitely broadcast on UA: KULTURA. Regarding the final, we have a discussion with other media groups, perhaps part of the marathon will be dedicated to it. The decision has not been made yet," he said.

The leader of the Kalush Orchestra band Oleh Psiuk revealed the details of the stage costumes of the band members at the Eurovision Song Contest 2022.

"The panama hat will be there for sure. Blue and yellow symbols will be there too. The costumes will differ by 50%," Oleh Psiuk shared.

The head of the Ukrainian delegation, Oksana Skybinska, also spoke about the preparations for the song contest and the events that will take place during the two weeks before Eurovision.

"We have already planned at least two press conferences in Turin, on 30 April and 4 May, before the first semifinal. There will be conferences after the first semifinal and after the grand final on 14 May," Oksana Skybinska said.

Oleksii Zhembrovskyi, director of Ukraine’s performance at the Eurovision (Friends Production company), spoke about how the Eurovision dilemma concerning the conveying of a political message in the contest declaring the pop opposition beyond politics was solved.

"In the dialogue with the EBU, we encountered this issue several times during the development phase of the performance, and have already reworked it several times, bypassing the protocol aspects. Therefore, this issue has already been resolved and will visually look decent. For the director, first of all, it is important not only to visualize the piece, but also to convey its energy. The best thing for us is the strength of our guy’s spirit and the power of our native land’s energy. Therefore, all the visual effects we use will be focused on this. The spotlight will, of course, be on the artist who transmits this energy, and the visual effects will paint the ornament of the Ukrainian soul,” Zhembrovskyi shared.

Immediately after the press conference, the Ukrainian delegation left for Turin. For this trip, the Public Broadcaster received a special permit from the state authorities to travel abroad.

Read also: Oleh Psiuk sums up the results of the promotional tour for Eurovision Song Contest 2022 in an interview with UA: KULTURA

The Kalush Orchestra with the song Stefania will perform at number 6 in the first semifinal on 10 May.

It should be noted that the Kalush Orchestra recently returned from a promotional tour for Eurovision Song Contest 2022. They visited Israel, the Netherlands, Spain and Poland, where they raised funds to help Ukraine. Immediately after returning to Ukraine, the musicians went to Irpin, where they gave an open-air concert.

As a reminder, UA: PBC, being a member of the European Broadcasting Union, organizes and conducts selection of a song and a representative from Ukraine, as well as ensures the participation of a representative of Ukraine in the Eurovision Song Contest 2022 in Italy. This year 40 countries will take part in the song contest.

Фото — Ольга Мовчан